Από το Σεπτέμβριο του 2022 και μετά από συμμετοχή της σε δημόσιο διαγωνισμό, η Clip News απέκτησε νόμιμα από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Κύπρου το δικαίωμα αποδελτίωσης, ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες αποδελτίωσης, report και ανάλυσης από όλα τα μέσα (έντυπα και ηλεκτρονικά) των μελών του. Η συμφωνία περιλαμβάνει και το δικαίωμα της Clip News Α.Ε. για παραχώρηση αδείας για παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης, ανάλυσης και report σε τρίτες εταιρείες ή οργανισμούς. Η άδεια αφορά στην παρακολούθηση, συλλογή, αναπαραγωγή, ψηφιοποίηση, ανάλυση, μετάφραση, περίληψη ή αναφορά (report), αποθήκευση, εκτύπωση αποκομμάτων εκδοτικών οργανισμών και μέσων, καθώς και άδεια για παρουσίαση και διανομή των υπηρεσιών αποδελτίωσης με οποιοδήποτε μέσο, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής και έντυπης αποστολής των αποκομμάτων.

Η Clip News επιδιώκει να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της κυπριακής αγοράς προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αποδελτίωσης και media analysis. «Η επέκτασή μας στην κυπριακή αγορά είναι κομμάτι του στρατηγικού μας σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη διαμορφώνουν. Βασικός μας στόχος είναι να στηρίξουμε ουσιαστικά το κυπριακό επιχειρείν διασφαλίζοντας ότι οι συνδρομητές θα λαμβάνουν αποκόμματα και αναλύσεις που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, πιστοί στην αξιοπιστία και την ποιότητα που μάς χαρακτηρίζει εδώ και τριάντα χρόνια», τονίζει η αντιπρόεδρος της Clip News Α.Ε., Κατερίνα Κεχαγιά, υπεύθυνη για το συντονισμό των εργασιών της εταιρείας στην Κύπρο.

Η Clip News αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο εταιρειών και brands που θέλουν μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση προκειμένου να λαμβάνουν αποφάσεις για τις δραστηριότητές τους, έχοντας ως βάση ασφαλή συμπεράσματα (actionable insights) που προκύπτουν από δεδομένα (data) σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας (online & offline). Με τις υπηρεσίες Reporting, ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, προσφέρεται μια πλήρης αποτίμηση και αποκωδικοποίηση της δημοσιότητας. Τα δεδομένα οπτικοποιούνται και συνοδεύονται από τις κατάλληλες επεξηγήσεις, ώστε να αποτελούν την αφετηρία για κάθε αποτελεσματικό data-driven marketing plan.