Υπηρεσίες Reporting & Analysis
Υπηρεσίες Clip News - Reporting & Analysis

Η Clip News έχει δώσει μεγάλη προσοχή και έμφαση στην αξιοποίηση των πληροφοριών που λαμβάνετε μέσω της αποδελτίωσης. Το εξελιγμένο τμήμα Reporting Services της Clip News, στελεχωμένο με έμπειρους δημοσιογράφους, είναι στη διάθεσή σας για να διαχειριστείτε και να αναλύσετε τη δημοσιότητά σας στα media.

Με την πολυετή εμπειρία μας, μπορούμε να σας προτείνουμε υπηρεσίες ανάλυσης και reporting που να καλύπτουν τις ανάγκες σας ή να διαμορφώσουμε μαζί τις υπηρεσίες που σας εξυπηρετούν.

True genius resides in the capacity for evaluation of uncertain, hazardous, and conflicting information

Winston Churchill

If you can’t measure it, you can’t improve it

Peter Drucker

The pure and simple truth is rarely pure and never simple

Oscar Wilde

Information rules the world

Winston Churchill

Information is the currency of democracy

Thomas Jefferson

The most important thing in communication is hearing what isn’t said

Peter Dructer

Nothing exceptional was ever accomplished without positive mental attitude, enthusiasm, hard work, perseverance and monitoring

David Gyimah Boadi

Everything that can be counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily be counted

Albert Einstein

The purpose of information is not knowledge. It is being able to take the right action

Peter Drucker

In the absence of information, we jump to the worst conclusions

Myra Kassim