Υπηρεσίες Reporting & Analysis
Υπηρεσίες Clip News - Reporting & Analysis
Η Clip News έχει δώσει μεγάλη προσοχή και έμφαση στην αξιοποίηση των πληροφοριών που λαμβάνετε μέσω της αποδελτίωσης. Το εξελιγμένο τμήμα Reporting Services της Clip News, στελεχωμένο με έμπειρους δημοσιογράφους, είναι στη διάθεσή σας για να διαχειριστείτε και να αναλύσετε τη δημοσιότητά σας στα media.
Με την πολυετή εμπειρία μας, μπορούμε να σας προτείνουμε υπηρεσίες ανάλυσης και reporting που να καλύπτουν τις ανάγκες σας ή να διαμορφώσουμε μαζί τις υπηρεσίες που σας εξυπηρετούν.

Executive Report

Το Executive Report αφορά στη μηνιαία ποιοτική ανάλυση/αποτύπωση, καθοδηγούμενη από data, σε κλαδικό επίπεδο για brands και εταιρίες. Αποτελεί ένα πολυσέλιδο αρχείο που επεξηγεί αναλυτικά τα δεδομένα του μήνα, πλαισιωμένο με γραφήματα που βοηθούν στην καλύτερη κατανόησή τους. Είναι υπηρεσία που παρέχεται σε τέσσερις μορφές, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη:

  • Company Executive Report (C.E.R.): Αφορά αποκλειστικά την ανάλυση της δημοσιότητα της εταιρείας, με προεκτάσεις που εκκινούν από δεδομένα που αφορούν την ίδια και μόνο.
  • Company and Competitors Executive Report (C.C.E.R.): Αφορά την ανάλυση με data της δημοσιότητα της εταιρείας συγκριτικά με τον ανταγωνισμό και ολόκληρη την αγορά.
  • Group of Companies Executive Report (G.C.E.R.): Αφορά Ομίλους εταιρειών, μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα και οντότητες, αποτυπώνοντας την εικόνα και αντίληψη της «αγοράς».
  • Sectoral Executive Report (S.E.R.) : Αφορά τον κλάδο στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, με τεκμηρίωση ολόκληρης της αγοράς ανά εταιρία του κλάδου της.

Η δημιουργία του Executive Report στηρίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που προκύπτουν από την υπηρεσία αποδελτίωσης της Clip News.

report & analysis

True genius resides in the capacity for evaluation of uncertain, hazardous, and conflicting information

Winston Churchill

If you can’t measure it, you can’t improve it

Peter Drucker

The pure and simple truth is rarely pure and never simple

Oscar Wilde

Information rules the world

Winston Churchill

Information is the currency of democracy

Thomas Jefferson

The most important thing in communication is hearing what isn’t said

Peter Dructer

Nothing exceptional was ever accomplished without positive mental attitude, enthusiasm, hard work, perseverance and monitoring

David Gyimah Boadi

Everything that can be counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily be counted

Albert Einstein

The purpose of information is not knowledge. It is being able to take the right action

Peter Drucker

In the absence of information, we jump to the worst conclusions

Myra Kassim

Μείνετε ενημερωμένοι

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter της Clip News για να λαμβάνετε ενδιαφέρουσες έρευνες δημοσιότητας για διάφορους κλάδους και άλλα νέα.

You have Successfully Subscribed!