Το να δημιουργηθεί μια datadriven culture εταιρεία, μπορεί να θεωρηθεί συνώνυμο της επιτυχίας, γι’ αυτό και ολοένα αυξάνεται ο αριθμός των decisionmakers που υιοθετεί ή ενδιαφέρεται να εφαρμόσει αυτό τον τρόπο λειτουργίας, μέσα από αξιόπιστα και realtime δεδομένα όπως αυτά που προσφέρει η Clip News. 

Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί πρώτα το εξής: Ο όρος datadriven culture δεν αφορά τα εργαλεία που χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση για την προώθηση του brand της, αλλά τη στάση που τηρεί απέναντι στα δεδομένα. Πρόκειται για μια ολόκληρη φιλοσοφία που ξεκινά από τον τρόπο που αξιοποιεί τα data σε όλα τα επίπεδα λήψης μιας απόφασης, αλλά και το πώς τα κάνει εργαλείο στα χέρια κάθε εργαζομένου της. 

Μπορεί μια εταιρεία να φτάσει να λειτουργεί υπό αυτή τη συνθήκη; Ναι. Όμως, απαιτείται χρόνος, αλλαγή νοοτροπίας, εκπαίδευση και έξυπνος σχεδιασμός. 

Τα τέσσερα στάδια 

Υπάρχουν τέσσερα στάδια τα οποία μια datadriven culture εταιρεία ακολουθεί για να φτάσει να προσδιοριστεί έτσι: 

1.Monitoring 

Το Monitoring είναι η αρχή. Η ευκαιρία. Η εμπιστοσύνη. Μια εταιρεία θέλει να νιώθει σίγουρη ότι στηρίζεται σε σωστά δεδομένα, ώστε με αυτοπεποίθηση να προχωρήσει στη δομή των αποφάσεων της.  

2.Analysis 

Το στάδιο όπου η διοίκηση μιας εταιρείας θα πρέπει να υπερκεράσει τη «μεγάλη ιδέα» και να εκμεταλλευτεί τα actionable insights που προέρχονται από την ανάλυση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων, ώστε να εξάγει χρήσιμα και πραγματικά συμπεράσματα. Οι ηγέτες μιας datadriven culture εταιρείας πρέπει δεξιοτεχνικά να επιλέξουν τί μετρήσεις θα χρειαστούν, αλλά και να καθορίσουν ποιες μετρήσεις θα αξιοποιηθούν και από τους εργαζομένους τους, που γίνονται αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας δεδομένων.  

3.Digital Consumer Intelligence (DCI) 

Αν το γεγονός της εκτόξευσης των δεδομένων στα ψηφιακά Μέσα συνδυαστεί με μια ισχυρή τεχνολογικά πλατφόρμα, όπως η Brandwatch, μπορούν να «λυθούν τα χέρια» κάθε επιχείρησης αλλά και κάθε marketeer, στο να κατανοήσει το κοινό που απευθύνεται. Το κατάλληλο DCI setup είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση μιας κρίσης, ή για μια μεταστροφή του κλίματος γύρω από ένα brand. Τάσεις και προβλέψεις (prediction) για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία είναι το ιδανικό σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει μια εταιρεία μέσω των actionable insights που επιφέρει η ανάλυση δεδομένων. 

4.Ενσωμάτωση του DCI 

Το τελευταίο επίπεδο μιας datadriven culture εταιρείας είναι και η ψηφιακή ωρίμανσή της, όπου μια ουσιαστική κουλτούρα δεδομένων διέπει πλέον ολόκληρη την επιχείρηση. Εδώ, τα δεδομένα έχουν πραγματική σημασία σε κάθε τμήμα του προσωπικού και ενθαρρύνεται κάθε καινοτόμα ιδέα γύρω από την αξιοποίησή τους. Οι εργαζόμενοι σε αυτό το στάδιο οφείλουν να δικαιολογούν τις ενέργειές τους βασιζόμενοι σε data και insights. Κινήσεις που χωρίς δεδομένα θα ενείχαν ρίσκο, τώρα είναι τεκμηριωμένες και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για υψηλές αποδόσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσε το τμήμα customer service μιας εταιρείας να χρησιμοποιεί μετρήσεις για την επίλυση ερωτημάτων πελατών. 

Ταχύτητα που γίνεται απόφαση και τελικά τρόπος εργασίας 

Η Evelyn CastilloAccount Director for EMEA at Brandwatch, σχολιάζει σχετικά πως: «Η ταχύτητα στην πληροφόρηση σημαίνει κατανόηση και ταχεία αντίδραση στα σχόλια των καταναλωτών. Αυτό επιτρέπει στους οργανισμούς να ενεργούν γρήγορα και να ξεπερνούν τους ανταγωνιστές τους, αλλά ως προς αυτό, απαιτείται μια ισχυρή κουλτούρα δεδομένων». 

Από την πλευρά του, ο Joakim NilssonBrandwatch VP Solutions Consulting for Europe, υποστηρίζει για το ίδιο θέμα ότι η ροή πληροφοριών και η κουλτούρα των δεδομένων συμβαδίζουν. Κατά τον ίδιο, οι τελείες ενώνονται και αποκτάται ένα ολιστικό όραμα της συνολικής απόδοσης που έχει πολλαπλά οφέλη. «Μια κουλτούρα δεδομένων είναι μια κουλτούρα αποφάσεων», καταλήγει. 

Οι επιτυχημένες εταιρείες του αύριο είναι αυτές που θα έχουν κατανοήσει και εφαρμόσει μια datadriven culture. Θα είστε μια από αυτές;