ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εισαγωγή

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι υπηρεσίες Media Analysis παίζουν σημαντικό ρόλο για κάθε εταιρεία και brand που θέλει να αφουγκραστεί το κοινό, να «περάσει» σωστά το μήνυμα και να δημιουργήσει στέρεες βάσεις παρουσίας στον κλάδο που δραστηριοποιείται.

Η ανάλυση και η μέτρηση της δημοσιότητας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο, αφού παρέχει μια σαφή εικόνα για την παρουσία του εκάστοτε brand σε όλα τα Μέσα, είτε offline, είτε online. Με δείκτες αποτίμησης όπως Share of Voice, Sentiment Analysis, κ.ά. τα ακατέργαστα δεδομένα που προέρχονται από το Monitoring (Αποδελτίωση), επεξηγούνται, αποτυπώνονται σε γραφήματα και γίνονται αφήγημα προς αξιοποίηση.

Η πραγματική αξία, όμως, έρχεται μαζί με την επιλογή των σωστών μετρήσεων παρακολούθησης μέσων, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του κάθε brand. Η προσαρμοσμένη ανάλυση ανταποκρινόμενη σε ανάγκες βοηθά τις εταιρείες να εστιάσουν στα στοιχεία που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την επιτυχία τους, όπως η κατανόηση του κοινού-στόχου, η αναγνώριση και διαχείριση αναδυόμενων θεμάτων και τάσεων, καθώς και η εκτίμηση της απήχησης των μηνυμάτων.

Οι υπηρεσίες Media Monitoring & Analysis παρέχουν στα brands τα εργαλεία για να κατανοήσουν βαθύτερα το πώς επηρεάζεται η εικόνα τους και να διαμορφώσουν στρατηγικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού τους.

Media Monitoring & Media Analysis Terms

Προκειμένου να γίνουν πλήρως αντιληπτές οι λειτουργίες και τα οφέλη της Αποδελτίωσης και του Media Analysis είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί η σχετική ορολογία:

Αποδελτίωση δημοσιότητας (Media Monitoring): Η παρακολούθηση της δημοσιότητας ενός brand ή επιχείρησης μέσω λέξεων-κλειδιών στα μέσα ενημέρωσης (έντυπα, internet, social media, ραδιόφωνο και τηλεόραση) μέσω εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών. Η συλλογή των data πραγματοποιείται στον λογαριασμό που έχει ενεργοποιηθεί σε online πλατφόρμα. Οι πληροφορίες που θα προέλθουν από την αποδελτίωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, όπως διαχείριση φήμης, έρευνα αγοράς, σύγκριση με ανταγωνισμό, δημόσιες σχέσεις και διαχείριση κρίσεων.

Ανάλυση δημοσιότητας (Media Analysis): Η ανάλυση της δημοσιότητας αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των πληροφοριών που παρέχουν τα δεδομένα της αποδελτίωσης. Προσφέρει πληθώρα μετρήσεων για τη δημοσιότητα ενός brand, insights βάσει των δεδομένων, καθώς και συγκριτικά στοιχεία με την εικόνα του ανταγωνισμού, συμβάλλοντας στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Digital (ή Social) Listening: Η ελεύθερη ή προκαθορισμένη αναζήτηση αναφορών (λέξεων, φράσεων ή ακόμη και hashtag ή γενικών θεμάτων) στα online Μέσα (news sites, blogs, forums και social media). To Digital Listening περιλαμβάνει τις υπηρεσίες αποδελτίωσης από το internet και τις υπηρεσίες αποδελτίωσης από τα social media. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσα από «έξυπνες» πλατφόρμες που, πέρα από την απλή καταγραφή των αναφορών, προσφέρουν πλήθος δυνατοτήτων (π.χ. οπτικοποίηση δεδομένων, εξαγωγή αυτόματων report), δίνοντας πρόσβαση σε consumer insights σε πραγματικό χρόνο.

Media Intelligence: Ο συνδυασμός τεχνολογιών media monitoring, digital listening, data analysis και machine learning, με στόχο τη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των αναφορών ενός keyword από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Στο ευρύτερό του πλαίσιο, ο όρος προσδιορίζεται ως ένα οικοσύστημα φορέων (ακαδημαϊκών, τεχνολογικών, κανονιστικών) και επαγγελματιών (δημοσίων σχέσεων, marketing, επικοινωνίας, δημοσιογράφων, εκδοτών) που διασυνδέονται μεταξύ τους σχετικά με την καταγραφή και την αποτύπωση της δημοσιότητας.

FIBEP (World’s Media Intelligence Association): Είναι η παγκόσμια ένωση οργανισμών, που είναι ειδικευμένοι στην παρακολούθηση και την ανάλυση των μέσων ενημέρωσης. Το 2002, η Clip News ήταν η πρώτη Ελληνική εταιρεία που έγινε μέλος της FIBEP, προσφέροντας υπηρεσίες αποδελτίωσης από όλο τον κόσμο.

AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication): Πρόκειται για διεθνή ένωση, το λογότυπο της οποίας θεωρείται σήμα αριστείας στην παροχή υπηρεσιών μέτρησης και αξιολόγησης της δημοσιότητας και της επικοινωνίας. Η Clip News έγινε μέλος της AMEC το 2023, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Media Analysis.

Machine Learning: Η χρήση και η ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων που είναι σε θέση να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται χωρίς να ακολουθούν σαφείς οδηγίες, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους και στατιστικά μοντέλα για να αναλύουν και να εξάγουν συμπεράσματα βάσει μοτίβων που εντοπίζουν στα δεδομένα.

Λέξη-κλειδί (Keyword): Συγκεκριμένη λέξη προς παρακολούθηση που ενδιαφέρει τον εκάστοτε πελάτη. Μπορεί να είναι μία ή/και περισσότερες και τις επιλέγει/παρέχει ο ίδιος βάσει των αναγκών του. Συνιστάται η επιλογή να γίνεται σε συνεργασία με κάποιον αναλυτή προκειμένου η επιλογή να είναι σωστή και πλήρης. Ο καθορισμός του θεματολογίου βάσει των λέξεων-κλειδιών είναι το πρώτο βήμα προκειμένου, μέσω εξειδικευμένου τμήματος που τις καταχωρεί με διάφορους πιθανούς τρόπους γραφής, να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του πελάτη με τις σχετικές αναζητήσεις.

e-mail Alerting System: Αποστολή αυτόματου ενημερωτικού e-mail σε περιπτώσεις απότομων αλλαγών στον όγκο των αναφορών ή όταν εμφανίζονται προκαθορισμένες λέξεις-κλειδιά στα εξεταζόμενα μέσα ενημέρωσης. Ο τρόπος που ενεργοποιείται από έναν ενδιαφερόμενο ένα alert περικλείει τη συνδυαστική επιλογή λέξεων-κλειδιών από όλα τα Μέσα, ορισμό του πότε και του πόσο συχνά θα γίνεται εντός του 24ωρου η λήψη alert, αλλά και την έναρξη-λήξη του.

Backsearch: Ο εντοπισμός παλαιότερων δημοσιευμάτων. Η διαδικασία αυτή, λόγω του ιδιόμορφου χαρακτήρα της, συνήθως γίνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τρόπο παράδοσης ανά μέσο ενημέρωσης.

OCR: Το OCR ή Optical Character Recognition (Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων στα Ελληνικά) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη μετατροπή της εικόνας σε κείμενο.

VCR: Το VCR ή Voice Character Recognition (Φωνητική Αναγνώριση Χαρακτήρων στα Ελληνικά) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη μετατροπή της ομιλίας σε κείμενο.

Offline Μέσα: Πρόκειται για τα έντυπα κάθε είδους (εφημερίδες, περιοδικά, ένθετα), το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Online Μέσα: Πρόκειται για τα Μέσα του διαδικτύου (news sites, blogs, forums, social media).

Media Summary Report: Συνοπτικό report, στο οποίο παρουσιάζονται τα βασικά σημεία μιας είδησης, και παρατίθεται το σύνολο ή μέρος των πηγών, καθώς και active links προς τις συγκεκριμένες αναφορές.

Media Analysis Report: Ποσοτική ή/και ποιοτική ανάλυση της δημοσιότητας με γραφήματα, πίτες, added value metrics και συμπεράσματα που βοηθούν στην κατανόηση των δεδομένων. Τονίζονται τα χαρακτηριστικά και η σημασία της παρουσίας ενός brand στα μέσα ενημέρωσης και επισημαίνονται τάσεις. Επιτρέπει σε εταιρείες και οργανισμούς να αποκτούν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το κοινό τους, τους ανταγωνιστές και τον κλάδο τους, με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερη εικόνα για τη θέση που καταλαμβάνει το brand τους στην αγορά.

Αναφορές δημοσιότητας (Mentions / Clips / Clippings / Αποκόμματα): Πρόκειται για τα δημοσιεύματα, τα σχόλια χρηστών και κάθε είδους post, στο οποίο εμπεριέχεται ένα keyword.

Tags: Η απλούστερη μορφή μιας ετικέτας που προστίθεται σε μια αναφορά δημοσιότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα μέσω φίλτρων για την εμφάνιση όλων των αναφορών που φέρουν αυτή την ετικέτα.

Share of Voice (SoV): Το μερίδιο των αναφορών ενός keyword (συνήθως σε μορφή ποσοστού) στο σύνολο των αναφορών που παρακολουθούνται, προκειμένου να καταστεί σαφής η σύγκριση με άλλα keywords.

Sentiment (Tone / Tonality): Η ανάλυση του συναισθήματος μιας αναφοράς στο εκάστοτε keyword (θετικό, ουδέτερο, αρνητικό):

  1. Θετικό sentiment: Δημοσιεύματα / αναφορές / σχόλια που συμβάλλουν στη φήμη και εικόνα του brand.
  2. Ουδέτερο sentiment: Δημοσιεύματα / αναφορές / σχόλια σχετικά με το brand που δεν εκφράζουν θετική ή αρνητική χροιά. Εδώ εντάσσονται συνήθως και οι αναρτήσεις από εταιρικούς λογαριασμούς του brand στα social media.
  3. Αρνητικό sentiment: Δημοσιεύματα / αναφορές / σχόλια που ασκούν κριτική ή εκφράζουν έλλειψη εμπιστοσύνης στο brand.

Insights: Η εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει των δεδομένων της δημοσιότητας. Πρόκειται για την ποιοτική ανάλυση της πληροφορίας.