Εισαγωγή

Στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας, η ανάλυση της δημοσιότητας ή media analysis αποτελεί σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής επικοινωνίας για τις εταιρείες που ανήκουν στον ευρύ κλάδο της οικονομίας. Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο η διαχείριση κρίσεων, η μελέτη του ανταγωνισμού, η προσέγγιση του καταναλωτή, και η βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, απαιτούν λεπτομερή και συνεχή πληροφόρηση. Αυτές οι πληροφορίες, ειδικά από τα online Μέσα (web sites, blogs, forums, social media), βοηθούν τους υπεύθυνους επικοινωνίας και marketing να λαμβάνουν αποφάσεις εγκαίρως με βάση τα trends που αποτυπώνονται στο digital περιβάλλον, να διορθώνουν ανεπιθύμητες εξελίξεις, και να βελτιώνουν την επικοινωνία τους με τους καταναλωτές.

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες ανάλυσης της δημοσιότητας αναδεικνύουν την αξία των media data και τη σημασία που έχουν στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Επιτρέπουν σε έναν manager να είναι προνοητικός και προσαρμοστικός, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά του να επιτυγχάνει τους στόχους του, αλλά και να διατηρεί η εταιρεία του ανταγωνιστική θέση στον κλάδο της οικονομίας.

 

Case Study

Στο παρόν case study, θα εστιάσουμε στην περίπτωση πραγματικής ελληνικής εταιρείας από τον κλάδο της οικονομίας, για την οποία η Clip News είχε να αντιμετωπίσει την πρόκληση της επεξεργασίας και ανάλυσης 40.000 αναφορών ανά μήνα (μετά την αφαίρεση τυχόν ανεπιθύμητων ή λανθασμένων αναφορών) στα online Μέσα σχετικά με το brand και τους άμεσους ανταγωνιστές του.

clip news magnifying glass 3

Προσέγγιση

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις παραπάνω αυξημένες ανάγκες, διαμορφώσαμε την παρακάτω προσέγγιση:

  • Κατηγοριοποίηση θεμάτων του brand και του ανταγωνισμού:

Η διαδικασία αυτή αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ανάλυσης της δημοσιότητας. Οι εξειδικευμένοι αναλυτές μας πραγματοποιούν πλήρη επεξεργασία των αναφορών σε καθημερινή βάση, προσθέτοντας συγκεκριμένες ετικέτες (tags) ανά θέμα ή ανά κατηγορία. Επιπλέον, πραγματοποιείται ανάλυση της συναισθηματικής χροιάς των αναφορών (sentiment analysis), επιτρέποντας στον εταιρικό πελάτη μας να κατανοήσει πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα διάφορα θέματα.

  • Καθημερινή πρωινή ενημέρωση με συνοπτικό media analysis report:

Παρέχουμε σε καθημερινή βάση συνοπτικά reports ανάλυσης της δημοσιότητας μέσω e-mail. Αυτά τα reports περιλαμβάνουν τα κύρια συμπεράσματα (insights) και τα σημαντικότερα νέα του τελευταίου 24ώρου αναφορικά με το brand και τον ανταγωνισμό.

  • Εβδομαδιαίο και μηνιαίο αναλυτικό media analysis report:

Πέρα από την καθημερινή ενημέρωση, παρέχουμε εβδομαδιαία και μηνιαία reports, που έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις τάσεις (trends) και τη σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Αυτά περιλαμβάνουν αποτύπωση του όγκου των σχετικών αναφορών (buzz), της εξέλιξης του θέματος στον χρόνο (time evolution), της συναισθηματικής χροιάς (sentiment analysis), των πιο σημαντικών πηγών βάσει επισκεψιμότητας ή βαρύτητας Μέσου, καθώς και πληθώρας άλλων μετρήσεων (metrics) που έχουν προσυμφωνηθεί.

  • e-mail alerts:

Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζει την εταιρεία σε περιπτώσεις απότομων αλλαγών στον όγκο των αναφορών ή όταν εμφανίζονται προκαθορισμένες λέξεις-κλειδιά αρνητικής χροιάς στα εξεταζόμενα Μέσα.

  • Έκτακτα crisis reports:

Σε περιπτώσεις που εμφανίζεται σημαντικός όγκος αρνητικής δημοσιότητας, παρέχουμε έκτακτα media reports, τα οποία αποτυπώνουν την εξέλιξη του όγκου των αναφορών, του sentiment, αλλά και άλλων σημαντικών μετρήσεων, για το υπό εξέταση θέμα.

clip news chart

Αποτελέσματα

Βάσει της παραπάνω προσέγγισης, αλλά και του feedback που λαμβάνουμε από την εν λόγω εταιρεία, τα οφέλη των υπηρεσιών media analysis είναι πολλαπλά, καθώς δίνουν προστιθέμενη αξία στην αποδελτίωση της δημοσιότητας με απτά αποτελέσματα για τους παραλήπτες των reports. Πιο αναλυτικά παρέχουν:

  • Πλήρη ενημέρωση για τα θέματα που σχετίζονται με το brand και τον ανταγωνισμό:

Η εταιρεία-πελάτης από τον κλάδο της οικονομίας είναι σε θέση να παρακολουθεί σημαντικά θέματα που ξεχωρίζουν στα online Μέσα, βάσει του όγκου αναφορών που συγκεντρώνουν, και να κατανοεί πιο αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό (ανακοινώσεις, δελτία τύπου, λανσαρίσματα), με αποτέλεσμα να εντοπίζει ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση.

  • Καθημερινό εντοπισμό θεμάτων αρνητικής χροιάς για αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων:

Η συνεχής παρακολούθηση επιτρέπει στην εταιρεία να ανιχνεύει ακόμη και αναφορές αρνητικής χροιάς με περιορισμένη δημοσιότητα, κάτι που της παρέχει τη δυνατότητα να προλαμβάνει πιθανές κρίσεις δημοσιότητας και να δρα εγκαίρως σε τέτοιες περιπτώσεις.

  • Οπτικοποίηση της πληθώρας των δεδομένων για εύληπτη κατανόηση:

Η χρήση διαγραμμάτων και αναλυτικών επεξηγήσεων επιτρέπει στον πελάτη μας να αντλεί γρήγορα συμπεράσματα από τα δεδομένα της δημοσιότητας και να λαμβάνει αποφάσεις με βάση τις πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομεί χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχει σε χιλιάδες δεδομένα μέσα στις πλατφόρμες επεξεργασίας που χρησιμοποιούν οι εξειδικευμένοι αναλυτές μας.

  • Metrics που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των δεδομένων:

Η χρήση μετρήσεων (metrics), όπως το Share of Voice (SoV), ο διαχωρισμός ανά Μέσο (sources breakdown), η ανάλυση της συναισθηματικής χροιάς συνολικά (total sentiment) και ανά θέμα (sentiment per topic), συμβάλλουν στην πιο εμπεριστατωμένη κατανόηση της δημοσιότητας του brand και στην αποτελεσματικότερη σύγκρισή του με την εικόνα του ανταγωνισμού.

  • Συνολική αποτύπωση της δημοσιότητας με παρουσίαση insights:

Τα συμπεράσματα (insights) που παρουσιάζονται στα media analysis reports, πάντα με βάση τα δεδομένα της δημοσιότητας, συνδυάζονται σε δεύτερο χρόνο από τον πελάτη μας με δεδομένα και πληροφορίες από άλλες πηγές (για παράδειγμα, από έρευνες αγοράς ή από τα σχόλια καταναλωτών στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση) και ενσωματώνονται στη στρατηγική επικοινωνίας και marketing της εταιρείας με στόχο: την κατανόηση των καταναλωτικών τάσεων, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, και την αποφυγή κρίσεων αρνητικής δημοσιότητας.

clip news growth

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, η προσέγγισή μας στη συγκεκριμένη περίπτωση προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της δημοσιότητας του brand, των βασικών ανταγωνιστών, αλλά και των τάσεων που παρατηρούνται στον κλάδο της οικονομίας, όπως αποτυπώνονται στα online Μέσα (news sites, blogs, forums, social media).

Με τον συνδυασμό διαφορετικών υπηρεσιών media analysis, τόσο με την καθημερινή ενημέρωση, όσο και με τα συγκεντρωτικά εβδομαδιαία και μηνιαία reports, ο εταιρικός πελάτης μας έχει τη δυνατότητα να είναι πάντα ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου, να προβαίνει εγκαίρως σε διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται, και να δρα proactively στο μέλλον.

Παράλληλα, με την παρουσίαση και ανάλυση διαφόρων χρήσιμων μετρήσεων (metrics), τα media data αποκτούν πραγματικό νόημα, και βοηθούν στον σχεδιασμό της ευρύτερης στρατηγικής επικοινωνίας και marketing της εταιρείας, προσεγγίζοντας αποτελεσματικότερα τον καταναλωτή, και ενισχύοντας τελικά τη θέση του brand στην αγορά.

 

Συνδυάστε τις υπηρεσίες μας προς όφελός σας και αποκτήστε σφαιρική εικόνα για όλες τις πτυχές της δημοσιότητας σας.

Μείνετε ενημερωμένοι

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter της Clip News για να λαμβάνετε ενδιαφέρουσες έρευνες δημοσιότητας για διάφορους κλάδους και άλλα νέα.

You have Successfully Subscribed!