Εισαγωγή

Στη δυναμική βιομηχανία της μόδας, οι εταιρείες αναζητούν συνεχώς νέες προσεγγίσεις και δημιουργικές ιδέες για να προσελκύσουν τους καταναλωτές, με τη στρατηγική του Influencer Marketing να έχει αποδειχθεί μια από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές προώθησης προϊόντων στα social media. Οι υπηρεσίες media analysis αναδεικνύουν την αξία του Influencer Marketing μέσω της συλλογής δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως κοινωνικά δίκτυα, blogs, ιστοσελίδες. 

Πιο αναλυτικά, η ταχύτητα εναλλαγής στις τάσεις, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για βιώσιμες και καινοτόμες συλλογές ρούχων, δημιουργούν την ανάγκη στις εταιρείες μόδας να αναπροσαρμόζουν την στρατηγική τους, προκειμένου να επιτύχουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Σε αυτό το έντονα ανταγωνιστικό πλαίσιο, αξιοποιούνται και οι influencers, οι οποίοι μπορούν να επιτύχουν αξιοσημείωτη επίδραση στο κοινό τους. Συνήθως διαθέτουν μεγάλο αριθμό followers, οι οποίοι εμπιστεύονται σε σημαντικό βαθμό τη γνώμη τους για τα προϊόντα. Επίσης, η συνεργασία με influencers επιτρέπει συχνά τη στοχευμένη προσέγγιση ενός πολύ εξειδικευμένου κοινού (niche audience) που διαθέτει συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και συγκεκριμένες ανάγκες.

Οι υπηρεσίες media analysis καταγράφουν την ανταπόκριση του κοινού και παρέχουν αναλύσεις που βοηθούν στην αξιολόγηση του ROI (Return on Investment) και στην κατανόηση της απήχησης των καμπανιών αυτών. Μέσω της παρακολούθησης και ανάλυσης της δημοσιότητας, οι εταιρείες αποκτούν σημαντική εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται τα προϊόντα τους. Παράλληλα, τα media data παρέχουν σημαντικά insights, βάσει των οποίων οι εταιρείες ρούχων προσαρμόζουν τη στρατηγική τους και βελτιώνουν τις επόμενες καμπάνιες τους, προκειμένου να σημειώσουν μεγαλύτερη επιτυχία.

Case study

Στο παρόν case study, θα εστιάσουμε στην περίπτωση πραγματικής πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία της μόδας που δραστηριοποιείται και στην ελληνική αγορά. Στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας με την εταιρεία, η Clip News είχε να αντιμετωπίσει την πρόκληση της αποδελτίωσης τουλάχιστον 1.000 Instagram stories από συγκεκριμένο event, που αφορούσε το λανσάρισμα μιας νέας καμπάνιας του brand.

 

Προσέγγιση

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις παραπάνω αυξημένες ανάγκες, διαμορφώσαμε την παρακάτω ολοκληρωμένη διαδικασία επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης των δεδομένων:

  • Manual αναζήτηση:

Οι εξειδικευμένοι αναλυτές μας πραγματοποιούσαν καθημερινές αναζητήσεις στο Instagram για τον εντοπισμό των stories που αναρτήθηκαν από τις συνεργαζόμενες fashion influencers κατά τη διάρκεια του event, αλλά και για το διάστημα που ακολούθησε. Η διαδικασία αυτή ήταν απαραίτητη λόγω της ιδιαιτερότητας των Instagram stories, τα οποία έχουν διάρκεια «ζωής» μόνο 24 ώρες.

  • Αποθήκευση και αρχειοθέτηση:

Τα συγκεκριμένα stories αποθηκεύονταν με screenshots, διευκολύνοντας τη μελλοντική ανάκτησή τους από την εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό, ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί επαλήθευση του αριθμού των stories, που είχαν συμφωνήσει να αναρτήσουν οι συνεργαζόμενες influencers.

  • Καταγραφή δεδομένων:

Παράλληλα με την αποθήκευση των εικόνων, γινόταν λεπτομερής καταγραφή των δεδομένων των Instagram stories, όπως ημερομηνία ανάρτησης και  όνομα προφίλ influencer. Παράλληλα, γινόταν προσθήκη added value metrics, όπως αριθμός followers και views, αν επρόκειτο για βίντεο.

  • Updated data:

Κατά τη διάρκεια όλου του διαστήματος που είχε προσυμφωνηθεί, η εταιρεία λάμβανε συστηματικά ανανεωμένα αρχεία με τα δεδομένα, προκειμένου να είναι συνεχώς ενήμερη για την εξέλιξη της απόδοσης της συγκεκριμένης καμπάνιας.

  • Media analysis report:

Στο τέλος του διαστήματος παρακολούθησης, η εταιρεία έλαβε ένα συγκεντρωτικό media analysis report, το οποίο περιείχε το σύνολο των δεδομένων, καθώς και τις τελικές μετρήσεις. Το report αυτό ήταν η συνολική αποτύπωση της δημοσιότητας και συνέβαλε στην αποτίμηση της επιτυχίας της διοργάνωσης.

Αποτελέσματα

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι οι υπηρεσίες media analysis αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο για την παρακολούθηση ενός event λανσαρίσματος από ένα fashion brand.

Καταρχάς, προσφέρουν μια άμεση εικόνα για την αποτίμηση της εκδήλωσης. Παράλληλα, επιτρέπουν τον εντοπισμό των στοιχείων της διοργάνωσης που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, μελετώντας τις αντιδράσεις και τα σχόλια των χρηστών στις αναρτήσεις των influencers.

Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού των fashion influencers που ξεχώρισαν με τις αναρτήσεις τους, καταγράφοντας υψηλότερο engagement στο κοινό (likes, comments). Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η επιλογή επιτυχημένων συνεργασιών σε μελλοντική αντίστοιχη εκδήλωση ή καμπάνια.

Ακόμα, η συνολική επισκόπηση των Instagram stories, καθώς και των αναλυτικών δεδομένων τους, συμβάλλει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοργάνωσης συνολικά, αλλά και στην καλύτερη προετοιμασία στο μέλλον, προβαίνοντας στις απαραίτητες τροποποιήσεις.

 

Συμπερασματικά

Με τις υπηρεσίες Social Media Monitoring και Media Analysis, οι εταιρείες μόδας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την αντίδραση του κοινού στις διάφορες πρωτοβουλίες, καμπάνιες, νέες συλλογές ή συνεργασίες με influencers. Η διαρκής αναζήτηση και ανάλυση των δεδομένων βοηθά στο να διαμορφωθούν στρατηγικές που απευθύνονται αποτελεσματικά στο κοινό-στόχο, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την αναγνωρισιμότητα του brand.

Όπως γίνεται κατανοητό, η αξιοποίηση των υπηρεσιών Media Monitoring και Media Analysis δεν αποτελεί μια μεμονωμένη επιχειρηματική απόφαση, αλλά μια στρατηγική επένδυση για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων και τη διαμόρφωση μιας επιτυχημένης πορείας στην ανταγωνιστική βιομηχανία της μόδας.

 

Συνδυάστε τις υπηρεσίες μας προς όφελός σας και αποκτήστε σφαιρική εικόνα για όλες τις πτυχές της δημοσιότητας σας.