Το Brand Monitoring θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα από τα βασικά παρακλάδια του digital marketing, ενώ η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα του αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, με κυρίαρχη τη συνεισφορά του στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής.

Στόχος μιας επιχείρησης είναι να παραμένει κοντά στο κοινό της, αλλά και να αφουγκράζεται τα θέλω και τις ανάγκες του, ώστε να προσανατολίζεται σε αυτά. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, το Executive Report της Clip News, λαμβάνοντας μηνιαία ποιοτική ανάλυση/αποτύπωση, καθοδηγούμενη από data, σε κλαδικό επίπεδο για brands και εταιρίες και με αναλυτική επεξήγηση των δεδομένων του μήνα, πλαισιωμένη από γραφήματα, μπορεί να αποδειχθεί σπουδαίο εργαλείο για μια επιχείρηση.

Ανάλογα πάντα τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας, η ανάλυση της δημοσιότητας μπορεί να αφορά μόνο την ίδια, ή/και τους ανταγωνιστές της. Ξεκινά από τα κατάλληλα δεδομένα που προκύπτουν από την υπηρεσία αποδελτίωσης και μπορεί να συμβάλει στη χάραξη της εταιρικής στόχευσης. Οι πολύτιμες αυτές πληροφορίες του «τι λέγεται στα Μέσα», αλλά και ο τόνος των sentiments που προκύπτουν, δίνουν μια γενικότερη αντίληψη της αγοράς ή ακόμη και τεκμηρίωση ολόκληρης της αγοράς ανά εταιρεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εκάστοτε επιχείρηση.

Εκμεταλλευόμενη αυτές τις δυνατότητες, μια επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την παρουσία της και να δημιουργήσει νέες υπηρεσίες και προϊόντα, ώστε να κερδίσει ή ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών της (υπαρχόντων ή δυνητικών). Μπορεί επίσης να δώσει λύσεις σε προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι πελάτες της.

Τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήρια για την αναδιαμόρφωση ενός εταιρικού προφίλ που θα οδηγεί σε έμπρακτα αποτελέσματα και θα βελτιώνει συνεχώς τον αντίκτυπο του κάθε brand στην αγορά. Η ανάλυση της δημοσιότητας μέσα από την παρακολούθηση των κατάλληλων δεδομένων, αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη και διάδραση.

Μείνετε ενημερωμένοι

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter της Clip News για να λαμβάνετε ενδιαφέρουσες έρευνες δημοσιότητας για διάφορους κλάδους και άλλα νέα.

You have Successfully Subscribed!