Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα υλοποίησαν κοινωνικές δράσεις, συμβάλλοντας έτσι στην εθνική προσπάθεια της αντιμετώπισης της νόσου Covid-19. Με έμφαση στις κοινωνικές ενέργειες, η Clip News προχώρησε με χρήση της πλατφόρμας Brandwatch* σε ανάλυση αναφορών σε online Μέσα (news, blogs, forums) κατά τη χρονική περίοδο 15/03-15/05/2020 για 11 εταιρείες του κλάδου και συγκεκριμένα τις Εθνική Ασφαλιστική, Ευρωπαϊκή Πίστη, Allianz, AXA, ERGO, Eurolife, Generali, Groupama, Interamerican, MetLife και NN.

Η πρώτη ανάγνωση

Η κινητοποίηση των εταιρειών για εφαρμογή στρατηγικών επενδύσεων μέσω της κοινωνικής ευθύνης έγινε εξόχως αισθητή δεδομένου ότι η επικοινωνία κατά το διάστημα αυτό έλαβε αποκλειστικά ψηφιακή μορφή. Το πώς διαμορφώνεται η εικόνα αυτών των εταιρειών στο online περιβάλλον για την περίοδο που έχει οριοθετηθεί, προκύπτει σε πρώτη ανάγνωση  από την ακόλουθη πίτα με βάση των αριθμό των αναφορών τους.

Υγεία και εκπαίδευση βρέθηκαν στο προσκήνιο και ήταν οι τομείς στους οποίους οι κοινωνικές δράσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ήταν περισσότερο εστιασμένες. Οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν τόσο για την ενίσχυση του ΕΣΥ, όσο και την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την προσφορά υλικοτεχνολογικού υλικού, ήταν μεγάλες και πρωτόγνωρες.

Φυσιογνωμικό αποτύπωμα εταιρειών

Οι ασφαλιστικές εταιρείες επένδυσαν στην προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών την περίοδο αυτή, βάζοντας στον επίκεντρο τον άνθρωπο και δημιουργώντας τελικά ένα πλέγμα εμπλοκής τους με τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική ευθύνη. Επομένως, οι υφιστάμενες υπηρεσίες αναβαθμίστηκαν, οι ανάγκες ώθησαν στο να δημιουργηθούν νέα προϊόντα, ενώ οι βασισμένες στη φερεγγυότητα πρακτικές αποτελούν πλέον τη νόρμα, αφού η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει μετατοπιστεί από το πεδίο της φιλανθρωπίας.

Σε πρώτο πλάνο μπήκαν και οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών εταιρειών για τους οποίους υπήρξαν αυξημένα μέτρα προστασίας της υγείας τους, ενώ ενθαρρύνθηκε η εργασία εξ αποστάσεως, που επέφερε και βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών τους. Σημαντική πρόκληση για τις ασφαλιστικές εταιρείες υπήρξε και το customer experience, όπου στόχος ήταν η διατήρηση και αναβάθμιση του, ιδιαίτερα μέσω εφαρμογών και νέων προγραμμάτων, αλλά και η απρόσκοπτη παροχή όλων των ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Σε μια τέτοια χρονική συγκυρία, η συμβολή των ασφαλιστικών εταιρειών, μέσω πρωτοβουλιών στήριξης της κοινωνίας, υπήρξε ουσιώδης. Παρατηρώντας το παρακάτω διάγραμμα γίνεται αντιληπτό ότι οι εβδομάδες μεταξύ 30 Μαρτίου και 27 Απριλίου, ήταν αυτές στις οποίες το buzz ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, με την κορύφωση να παρατηρείται κατά την εβδομάδα 30/03-05/04. Στο διάστημα αυτό η Interamerican κυριαρχεί, με τις Εθνική Ασφαλιστική και Eurolife να ακολουθούν.

Αξίζει να σημειωθεί, ακόμη, πως η Interamerican παρουσιάζει μια σταθερή online παρουσία καθ’ όλη την περίοδο που εξετάζεται, εφαρμόζοντας μια στοχευμένη «ΕΚΕ στρατηγική». Φυσιογνωμικά δίνεται η εντύπωση πως η εταιρεία ενισχύει με ποικίλους τρόπους διάφορους τομείς της κοινωνικής σφαίρας κατά την έξαρση της υγειονομικής κρίσης. Η εταιρεία δεν περιορίστηκε μόνο σε δωρεές προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), που αφορούσαν την κάλυψη αναγκών σε ιατροτεχνολογικό και νοσηλευτικό εξοπλισμό, αλλά προχώρησε και σε σύμπραξη με άλλες εταιρείες όπως η Autohellas-Hertz, αλλά και υποστήριξε κοινωνικές πρωτοβουλίες όπως οι «Μοδίστρες Έκτακτης Ανάγκης».

Παρόμοια πορεία ισχυρής κινητικότητας γράφει και η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία, εκτός από το ΕΣΥ και τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού στο υπουργείο Παιδείας, δίνει έμφαση στους πελάτες με τη σύμπραξή της με ιδιωτικό ιατρικό κέντρο, προκειμένου να προσφέρει οφέλη σε νοσούντες από Covid-19 ασφαλισμένους της. Μικρότερη η κλίμακα που σχηματίζεται για τη Eurolife, η οποία επίσης επέλεξε τη συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο προκειμένου να προχωρήσει σε δωρεά υγειονομικού υλικού.

Το δικό της αποτύπωμα δημιουργεί και η Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία φαίνεται να «χάνεται» όλο τον Απρίλιο και να εμφανίζεται ξανά προς το τη λήξη της καραντίνας.

Τι δείχνει το topic cloud

H κοινωνική υπευθυνότητα φαίνεται να είναι αλληλένδετη με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα κάτι που είναι εμφανές και από το ακόλουθο topic cloud με τα κυριότερα θέματα της περιόδου αυτής (15/03-15/05).

Ειδησεογραφική κάλυψη

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κάλυψη των παραπάνω θεμάτων τόσο από δημοφιλή ενημερωτικά sites (με έμφαση στα οικονομικά ζητήματα), όσο και από ιστοσελίδες ασφαλιστικής εξειδίκευσης. Παρατηρείται ότι υπάρχει μια ισοκατανομή στην ακόλουθη πίτα, αποδεικνύοντας ότι ο αντίκτυπος αυτών των εταιρικών ενεργειών ξεφεύγει από τα όρια της απλής δημοσίευσης σε ασφαλιστικού περιεχομένου ενημερωτικές πηγές κι αποκτά διείσδυση σε ευρύ κοινό.

Εν κατακλείδι

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η κανονιστική συμμόρφωση των ασφαλιστικών εταιρειών συνιστά επιχειρησιακή κοινωνική υπευθυνότητα κι αυτό υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες διατήρησαν την επαφή τους με την κοινωνία, συνεισφέροντας παράλληλα στην εθνική προσπάθεια κατά της πανδημίας. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη έγινε το όχημα για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση των ανοιχτών διαύλων με τους καταναλωτές.

Επιλέξαμε την άσκηση κοινωνικής ευθύνης για να δείξουμε όχι τόσο την αυξημένη κινητικότητα της επίμαχης περιόδου αλλά: (α) την εκτεταμένη περιπτωσιολογία, (β) τις εν συνεργεία προσεγγίσεις, (γ) την αμεσότητα των στοχεύσεων σε σχέση με τι ανάγκες, (δ) την αναβάθμιση υποδομών με ουσιώδη σύμπραξη των δωρητών και (ε) τον άξονα φερεγγυότητας που διέπει πλέον τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έτσι, οι πιο δομημένες εταιρείες έφεραν και τα καλύτερα αποτελέσματα. Να σημειωθεί, επίσης, ότι οι πολυεθνικές είχαν αποδεδειγμένα ευπρεπή παρουσία, σε αρκετές περιπτώσεις ως προέκταση των διεθνών δράσεων των συγκεκριμένων ομίλων. Οι περιπτώσεις αυτές εκδηλώθηκαν είτε ως δωρεά σε ευαίσθητα πεδία του ευρύτερου ενδιαφέροντός τους, είτε σε κινήσεις επιδότησης ασφαλίστρων και σε κάθε περίπτωση αρωγής πληττομένων ατόμων και ομάδων.

Τα παραπάνω σχόλια αποτελούν μια ελάχιστη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγαλύτερο δείγμα, εμπλουτισμένο και με αναφορές στα social media, μπορεί να φέρει μια διαφορετική εικόνα μεγεθών. Συνυπολογίζοντας κανείς και την εικόνα που ήδη διαμορφώνεται στη μετα-lockdown εποχή -άρα μια εκτενέστερη περίοδο εμβάθυνσης- σίγουρα θα οδηγηθεί σε πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα.

Για μια πλήρη προσέγγιση σε επίπεδο μάρκετινγκ, είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση, επεξεργασία και ανάλυση σε βάθος πραγματικών δεδομένων και συμπεριφορών, κάτι το οποίο η Clip News, με τις υπηρεσίες Reporting & Analysis, μπορεί να προσφέρει, μέσα από ειδικευμένες πλατφόρμες Media Analysis για όλα τα μέσα (Internet, Social Media, Έντυπα, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση).

 

*Η Clip News είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει υπηρεσίες της πλατφόρμας Brandwatch.