Η δύναμη του έντυπου Τύπου παραμένει μεγάλη και έγκειται σε σημαντικό βαθμό στην ικανότητα των δημοσιογράφων να κινητοποιούν την κοινή γνώμη και να προσφέρουν αντικειμενική και σωστή πληροφόρηση. Η αξία της πρωταρχικής αναφοράς μιας είδησης παραμένει ανεκτίμητη και είναι πολλές οι περιπτώσεις που η πρωτιά της είδησης βγαίνει στον έντυπο Τύπο. Για το λόγο αυτό, η Clip News συνεχίζει (μετά από σχεδόν 30 χρόνια Αποδελτίωσης Τύπου) να επενδύει στο μέσο αυτό, παρακολουθώντας, αποδελτιώνοντας και αναλύοντας πολυάριθμες πανελλαδικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις.

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα έντυπα τείνουν να καταστούν λιγότερο δημοφιλής πηγή ενημέρωσης απ’ ότι στο παρελθόν. Σύμφωνα με την έρευνα Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ οι πωλήσεις των εφημερίδων και των περιοδικών σημείωσαν πτώση 18,4% και 6% αντίστοιχα το 2020 σε σχέση με το 2019. Όμως, η δύναμή του έντυπου Τύπου παραμένει μεγάλη, με τις ιστοσελίδες (ειδικότερα μέσα στο ίδιο media brand αλλά και εκτός αυτού) συχνά να ακολουθούν το tempo, καθώς σημαντικό κομμάτι της διαδικτυακής πληροφόρησης προέρχεται από άρθρα εφημερίδων.

Από το Scanning και την Αποδελτίωση στην Ανάλυση

Τα μακροβιότερα τμήματα της εταιρείας, δηλαδή το Τμήμα Αποδελτίωσης και το Τμήμα Scanning, απασχολούνται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα με τα έντυπα μέσα. Από την παραλαβή μιας εφημερίδας μέχρι την κατάληξη ενός αποκόμματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή ενός email alert στους συνδρομητές, τα Τμήματα αυτά φροντίζουν για την άρτια ποιότητα της πληροφορίας.

Γίνονται έλεγχοι και συνεχείς βελτιώσεις στην ψηφιοποίηση των κειμένων των εφημερίδων, που μέσω του Scanning μετατρέπονται σε ψηφιακές εικόνες, οι οποίες στη συνέχεια περνούν από εφαρμογή OCR (Optical Character Recognition) που αναγνωρίζει το κάθε γράμμα της αλφαβήτου και το αναπαράγει σε text μορφή.

Ταυτόχρονα με τις παραπάνω συνεχείς βελτιώσεις, αναπτύσσονται νέοι, πρωτοποριακοί τρόποι για να μπορεί το περιεχόμενο των εντύπων να μετριέται, να αναλύεται και να ερμηνεύεται με τρόπο ανάλογο και συγκρίσιμο με αυτόν που εφαρμόζεται στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.

Οι Media Analysts του τμήματος Reporting & Analysis βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το τμήμα της Αποδελτίωσης με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση και την ποιοτικότερη ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τον Τύπο, καθώς και την ένταξή τους στις συνολικές αναλύσεις και ερμηνείες που προκύπτουν από όλα τα Μέσα.

Η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των δεδομένων από όλα τα Μέσα Ενημέρωσης, προσφέρει στους συνδρομητές της Clip News συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πανοπτικές αναλύσεις που δίνουν τη μεγάλη εικόνα της παρουσίας τους στα Media, τόσο σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό τους όσο και σε σχέση με τον εκάστοτε κλάδο.

Visibility & Highlighting

Ένα παράδειγμα που υπογραμμίζει την δυναμική η οποία προκύπτει από τις διαρκώς εξελισσόμενες υπηρεσίες Media Analysis της Clip News επάνω στο έντυπο περιεχόμενο, είναι ο πρόσφατος σχεδιασμός ενός metrics system για τον υπολογισμό των KPIs (Key Performance Indicators) για τα αποκόμματα των εντύπων. Τα αποτελέσματα προκύπτουν μέσα από τη χρήση δύο κυρίαρχων δεικτών, του Visibility και του Highlighting.

Για τον πρώτο δείκτη, τα αποκόμματα των εντύπων κατηγοριοποιούνται σε βαθμίδες και εκτιμώνται διαφορετικά βάσει σχετικής βαρύτητας και δημοφιλίας, ενώ για τον δεύτερο εξετάζονται τα χαρακτηριστικά κάθε αποκόμματος (πχ. αν πρόκειται για απόκομμα μιας δράσης ΕΚΕ ή για ένα χιουμοριστικό σχόλιο/troll) σε συνδυασμό με πολλαπλές αναλυτικές ετικέτες/χαρακτηρισμούς που δίνουν μεγαλύτερο βάθος στην μέτρηση και την ανάλυση της απόδοσης στα έντυπα.

Cross-Media Analysis για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη δημοσιότητα

Αυτός είναι ένας από τους τρόπους που η έντυπη δημοσιότητα μίας εταιρείας, ενός brand, ενός ομίλου ή οργανισμού, μετατρέπεται από αφηρημένη έννοια όχι μόνο σε μετρήσιμο μέγεθος, αλλά και σε ποιοτική ανάλυση που δίνει μεγαλύτερο βάθος από την απλή καταγραφή και καταμέτρηση του όγκου των αναπαραγωγών μιας είδησης.

Η αξία του Cross-Media Analysis, δηλαδή της ανάλυσης που προκύπτει από την μελέτη των δημοσιευμάτων σε όλα τα Μέσα, αλλά και την ανάλυση των δημοσιευμάτων που έχουν αναπαραχθεί σε περισσότερα από ένα μέσο, είναι ένας από τους κυριότερους λόγους που η Clip News συνεχίζει να δίνει βαρύτητα, να υποστηρίζει και να προτείνει την ενσωμάτωση των του έντυπου Τύπου στις υπηρεσίες Media Analysis της.

 

[photo: @freegraphictoday]