Το ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της. Η Clip News, δίνοντας έμφαση στην ομάδα της, στο well-being των εργαζομένων της, στη δια βίου εκπαίδευση και στην εξέλιξή τους, έχει δημιουργήσει το τμήμα Human Resources & Operations. Ένας από τους στόχους του τμήματος αυτού είναι να ενημερώνει συνεχώς τη βάση δεδομένων υποψηφίων για τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν όταν αυξάνεται ο όγκος εργασίας της καθημερινότητας, με στόχο την άμεση κάλυψη των νέων αναγκών και κατ’ επέκταση την γρήγορη επαναφορά της ισορροπίας στις ομάδες που χρειάστηκε να επωμιστούν προσωρινά το βάρος των νέων εργασιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Clip News συμμετείχε στο 1ο Job Fair της Action Aid.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή εταιρειών για να γνωρίσουν υποψηφίους διαφορετικών ειδικοτήτων και να διερευνήσουν δυνατότητες πρόσληψης και συνεργασίας. Σκοπός του Job Fair ήταν η διασύνδεση των νέων, μελών του Κέντρου της ActionAid στη Θεσσαλονίκη, με την αγορά εργασίας μέσα από συνεντεύξεις & εργαστήρια, σε ένα περιβάλλον που να στοχεύει στην προώθηση της νεανικής απασχόλησης. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με πτυχιούχους Δημοσιογράφους και Web Developers, που αποτέλεσαν αξιόλογα βιογραφικά τα οποία προστέθηκαν στη βάση δεδομένων των υποψηφίων εργαζομένων.

Τέλος, μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν για τα στάδια της συνολικής διαδικασία επιλογής εργαζομένων της Clip News και έλαβαν άμεσο feedback και συμβουλές για τον τρόπο που απάντησαν στις ερωτήσεις της συνέντευξης.