Η Clip News συμμετείχε στο 1o συνέδριο Digital Enterprise Transformation (powered by Teamworks ICT Conferences on e-Expo), το οποίο πραγματοποιήθηκε σε ψηφιακή μορφή 1 και 2 Ιουνίου 2021.

Η Clip News, εκτός από τη χορηγική παρουσία της, εκπροσωπήθηκε από τον Γιώργο Μπολάνη, Executive Reports Manager της εταιρείας, ο οποίος ήταν ένας εκ των ομιλητών στην ενότητα με αντικείμενο τη διερεύνηση της προοπτικής του μετασχηματισμού. Ο ίδιος ανέλυσε τη σημασία του ρόλου των analytics στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Κεντρικό στοιχείο της παρουσίασης ήταν η κάλυψη του value chain “data – analytics – actionable insights”. H αλυσίδα αυτή ενσωματώνει την ανάλυση του συνόλου των δεδομένων, είτε προέρχονται από τον κύκλο των επιχειρηματικών επιδόσεων είτε αναφέρονται στον κύκλο δημοσιότητας που επιτυγχάνει το εξεταζόμενο brand. Η σύνθεση των ανωτέρω εργαλειοποιεί ένα στρατηγικό κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η προσέγγιση της Clip News, σε συνδυασμό με τα θέματα των logistics και της νομικής τεκμηρίωσης που ανεδείχθησαν στην ίδια ενότητα, αποτέλεσε κομβικό σημείο για την ολοκληρωμένη κάλυψη του θέματος και την επιτυχία του 1ου συνεδρίου Digital Enterprise Transformation.