Τον Φεβρουάριο του 2020 η Clip News ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση του τμήματος Online Monitoring της εταιρίας υπηρεσιών διαδικτύου N=mc2 (New Media Concept), στο τμήμα Reporting & Analysis της, μία διαδικασία που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019.

Η συγχώνευση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η Clip News να αποκτήσει περαιτέρω προστιθέμενη αξία με την υπηρεσία του Executive Report και επιπλέον να γίνει η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες της πλατφόρμας Brandwatch. Έτσι, η Clip News παραμένει Market Leader στον χώρο των Reports Δημοσιότητας παρέχοντας υπηρεσίες Reporting & Media Analysis στις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες.