Η Clip News ανακοινώνει την ένταξή της στην International Association for Measurement and Evaluation of Communication (AMEC). Η ένταξη της εταιρείας σε αυτήν την κορυφαία Ένωση παγκόσμιου βεληνεκούς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Media Analysis.

«Είμαστε περήφανοι για την επίτευξη αυτού του στόχου και ανυπομονούμε να μοιραστούμε τα οφέλη που θα προκύψουν με τους συνδρομητές μας. Η Clip News θα έχει την ευκαιρία να διαδώσει τις Αρχές Μέτρησης της Δημοσιότητας, υιοθετώντας τα αντίστοιχα πρωτόκολλα, αλλά παρέχοντας και την ανάλογη εκπαίδευση στους αναλυτές μας», δηλώνει η Κατερίνα Κεχαγιά, VP Media Intelligence της Clip News.

Οφέλη για τους επαγγελματίες

Η συμμετοχή της Clip News στην AMEC ανοίγει νέους δρόμους για τους επαγγελματίες της Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και του Marketing που συνεργάζονται με την εταιρεία. Τα κύρια οφέλη περιλαμβάνουν:

Πρόσβαση σε Παγκόσμια Πρότυπα: Η AMEC προωθεί τα πιο προηγμένα πρότυπα για τη μέτρηση και αξιολόγηση της επικοινωνίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα Barcelona Principles (1.0, 2.0 και 3.0), καθώς και το Integrated Evaluation Framework όπως και το Measurement Maturity Mapper.

Εμβάθυνση στην Ανάλυση Δεδομένων: Με πρόσβαση στις βέλτιστες μεθόδους και στα εργαλεία της AMEC, η Clip News θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμη πιο ακριβείς και σε βάθος αναλύσεις.

Εκπαίδευση: Η συμμετοχή στην AMEC παρέχει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των αναλυτών της Clip News.

Οι Αρχές της AMEC για τη Μέτρηση Δημοσιότητας

Η AMEC πρεσβεύει ορισμένες αρχές για την αποτελεσματική μέτρηση και αξιολόγηση της δημοσιότητας και της επικοινωνίας, οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:

Ακρίβεια και Διαφάνεια: Στοχευμένη και ακριβής μέτρηση, με έμφαση στη διαφάνεια των μεθόδων και των δεδομένων.

Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση: Εξέταση τόσο των ποσοτικών, όσο και των ποιοτικών πτυχών της επικοινωνίας.

Συνεχής Βελτίωση: Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την συνεχή βελτίωση των επικοινωνιακών στρατηγικών.

Το λογότυπο της AMEC θεωρείται διεθνές σήμα αριστείας στην παροχή υπηρεσιών μέτρησης της επικοινωνίας. Η συμμετοχή της Clip News στην AMEC αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της εταιρείας να παρέχει τις βέλτιστες υπηρεσίες Media Analysis στους συνδρομητές της, παραμένοντας στην κορυφή του κλάδου της.