Στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων, το Event Marketing είναι ένα από τα δυνατά σημεία των brands για να προσελκύσουν, αλληλοεπιδράσουν με το κοινό και τελικά ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα τους.

Οι τάσεις του Event Marketing

Όπως αναφέρεται και σε σχετικό άρθρο του περιοδικού Ad Business, οι τάσεις για το Event Marketing το 2023 κινούνται στα εξής πεδία:

Virtual events: Συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο με τις υβριδικές εκδηλώσεις να επιτρέπουν μια ευρύτερη προσέγγιση κοινού.

Τεχνολογία: AR και VR στα καλύτερά τους!

Εξατομίκευση: Οι καταναλωτές δίνουν μεγάλη σημασία σε μια μοναδική και εξατομικευμένη εμπειρία και άρα στις βιωματικές εκδηλώσεις. Η δημιουργία θετικών συσχετισμών θα επιφέρουν για το brand αυξημένη αφοσίωση κοινού.

Βιωσιμότητα: Πλέον, ένα από τα πρωταρχικά κριτήρια των καταναλωτών.

Gamification: Η χρήση στοιχείων σχεδιασμού παιχνιδιού είναι μια τάση που ήρθε για να μείνει.

Αξίες: Το κοινό δείχνει την προτίμησή του σε εταιρείες που είναι ευαισθητοποιημένες σε κοινωνικά ζητήματα.

Ποιότητα αντί ποσότητας: Το κοινό δείχνει να προτιμά εκδηλώσεις που έχουν ουσιαστικό και ποιοτικό περιεχόμενο.

On demand: Η ζήτηση αυτή προσφέρει ευελιξία, η οποία είναι απαραίτητη για τα σύγχρονα μοντέλα εργασίας.

Πίσω από όλα τα παραπάνω βρίσκεται μία και μόνη λέξη: Δεδομένα. Ή αλλιώς, γιατί η χρήση τους κρίνεται απαραίτητη για να αποδώσει επιτυχώς ένα event.

Η προσέγγιση βάσει δεδομένων στο Event Marketing

Η εποχή που το Event Marketing βασιζόταν αποκλειστικά στη διαίσθηση και τις εικασίες έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα, τα δεδομένα και η ανάλυσή τους έχουν αναδειχθεί ως ένα πλεονέκτημα που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, να προσδιορίζουν το κοινό-στόχο και να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Επιπλέον, οι διοργανωτές ενός event μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων, να βελτιστοποιήσουν το περιεχόμενο της εκδήλωσης και να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της επένδυσης.

Χρήση δεδομένων πριν το event

Προσδιορισμός κοινού-στόχου: Η ανάλυση δεδομένων επιτρέπει στους επαγγελματίες του χώρου να τμηματοποιούν το κοινό-στόχο τους με βάση τα δημογραφικά στοιχεία, τα ενδιαφέροντα και τα πρότυπα συμπεριφοράς. Αξιοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, μπορούν να δημιουργήσουν καμπάνιες με προσαρμοσμένα μηνύματα, προσεγγίζοντας έτσι τα κατάλληλα άτομα και μεγιστοποιώντας την προσέλευση και την αφοσίωση.

Δημιουργία συναρπαστικού περιεχομένου: Η ανάλυση δεδομένων πριν από την εκδήλωση -ειδικά από social media κανάλια και forums-  παρέχει πληροφορίες για τις προσδοκίες, τις προτιμήσεις και τις προηγούμενες εμπειρίες των συμμετεχόντων. Οπλισμένοι με αυτή τη γνώση, οι marketers μπορούν να σχεδιάσουν προγράμματα εκδηλώσεων, ομιλητές και δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντα του κοινού-στόχου τους, αυξάνοντας την πιθανότητα θετικής ανταπόκρισης.

Επιλογή καναλιού επικοινωνίας: Οι marketers κατανοώντας ποιες πλατφόρμες έχουν μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό τους, μπορούν να κατανέμουν σωστά τους διαθέσιμους πόρους τους, ώστε να επιτύχουν τη μέγιστη προβολή.

Ανάλυση δεδομένων μετά το event

Αξιολόγηση της επιτυχίας ενός συμβάντος: Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους ανθρώπους στον χώρο του marketing, οι οποίοι μελετούν διάφορους βασικούς δείκτες απόδοσης, όπως τα σχόλια του κοινού στα online κανάλια επικοινωνίας, σε ποια Μέσα προβλήθηκε το event, κ.ά.. Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα, αποκτούν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εκδήλωσής τους, εντοπίζοντας παράλληλα και σημεία που θα έχρηζαν βελτίωσης.

Κατανόηση της συμπεριφοράς του κοινού: Παρακολουθώντας τις αλληλεπιδράσεις και το συναίσθημα των συμμετεχόντων στα social media, οι marketers έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν σημαντικά στοιχεία, διασφαλίζοντας ότι κάθε επόμενο event θα ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν πληρέστερα στις προσδοκίες του κοινού-στόχου.

Μέσω των υπηρεσιών Reporting & Analysis της Clip News οι ενασχολούμενοι με τον κλάδο Event Marketing αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με τις data-driven αποφάσεις πριν και μετά από ένα event να μεγιστοποιούν τις πιθανότητες επιτυχίας του.

Μείνετε ενημερωμένοι

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο Newsletter της Clip News για να λαμβάνετε ενδιαφέρουσες έρευνες δημοσιότητας για διάφορους κλάδους και άλλα νέα.

You have Successfully Subscribed!