Ο καταιγισμός πληροφοριών σε ποικίλα κανάλια επικοινωνίας που πρέπει να λαμβάνει συνεχώς μια επιχείρηση υπόψη, φαντάζει ως μη διαχειρίσιμος και δεν είναι λίγες οι φορές που οι επιχειρηματικοί στόχοι μένουν ανεκπλήρωτοι.

Πώς όλο αυτό το buzz να συνδυαστεί και να προσδώσει οφέλη και ποιος ο ρόλος της Clip News σε αυτό;

Data Blending

Η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση κρύβεται στον όρο “Data Blending”, υπό το πρίσμα της ανάγνωσης της δημοσιότητας και της συγκέντρωσης όλων των δεδομένων που αφορούν μια επιχείρηση από κάθε πιθανή πηγή και τον συνδυασμό τους με σκοπό την ανάλυση αλλά και την πρόβλεψη.

Αποκτώντας, λοιπόν, μια επιχείρηση συνολική εικόνα από όλα τα Μέσα (offline & online) για τη δημοσιότητά της θα είναι σε θέση να βρει σε τι υστερεί, πού υπερέχει έναντι των ανταγωνιστών της, αλλά και τη γενικότερη θέση της στον κλάδο που δραστηριοποιείται.

Το Clip News Portal καθώς και η πλατφόρμα της Brandwatch, λειτουργίες της οποίας προσφέρει η Clip News, μπορούν να αποτελέσουν ιδανική βάση εφαρμογής “Data Blending”, αφού προσφέρουν:

Συλλογή αξιόπιστων δεδομένων από διάφορες πηγές.

Δυνατότητα μιας πρώτης αποτύπωσης της εικόνας μέσω τεχνολογιών Machine Learning.

Εφαρμογή ενεργειών tagging και sentiment.

Smart alerting system για αντιμετώπιση οποιουδήποτε crisis.

H σωστή αξιοποίηση των data

Η λέξη-κλειδί που συμπυκνώνει τα παραπάνω είναι η εξατομίκευση. Σε μια digital consumer intelligence πλατφόρμα, όπως η Brandwatch, η παραμετροποίηση είναι ένα δυνατό χαρτί στα χέρια κάθε επιχείρησης που θέλει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της και να αναπροσαρμόσει τη στόχευσή της.

Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής εταιρείας λογισμικού Alteryx, η έλλειψη πρόσβασης σε δυνατότητες ανάμειξης δεδομένων οδηγεί συχνά σε απώλεια ευκαιριών πωλήσεων (37%), λιγότερη απόδοση επένδυσης (25%), υψηλότερο κόστος (18%) και απώλεια από ανταγωνιστές (9%), εκτός από μια ποικιλία άλλων αρνητικών επιπτώσεων.

Xρησιμοποιώντας τον όρο “Data Blending” στο πεδίο του Media Analysis, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι η πρόσβαση σε δεδομένα από διαφορετικές πηγές και έπειτα η συνένωσή τους για εξαγωγή συμπερασμάτων μόνο κέρδος σε πολλαπλά επίπεδα μπορεί να αποφέρει.

Αυτή ακριβώς είναι και η δουλειά των Media Analysts της Clip News. Εφόσον «καθαρίσουν» τον περιττό όγκο δεδομένων από όλα τα Μέσα που έχει ορίσει ο εκάστοτε συνδρομητής, μετατρέπουν τα «καθαρά» δεδομένα σε περιεκτικές αναλύσεις που αποτυπώνουν οπτικοποιημένα τα πιο βασικά συμπεράσματα. Ακολούθως, οι Media Intelligence experts διαβάζουν το σύνολο της πληροφορίας, ερμηνεύοντας την σε actionable insights, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και αποδοτικής στρατηγικής από τον παραλήπτη.

Συνεπώς, το “Data Blending” και η έννοια της πρόβλεψης που μπορεί να εξαχθεί από αυτό ξεκλειδώνουν τα δεδομένα προσφέροντας όλα εκείνα τα «συστατικά» που θα κρίνουν την επικράτηση μιας επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται.

(Photo: unsplash.com)