Αποτελεί κοινά αποδεκτή θέση ότι η ανθρώπινη επικοινωνία εν μέσω πανδημίας άλλαξε συνολικά και σε μεγάλο βαθμό, σχηματίζοντας νέα δεδομένα. Μάλιστα, η ανάγκη για media monitoring αναδείχτηκε ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, όπου η επικοινωνία είχε λάβει αποκλειστικά ψηφιακή μορφή, χαρακτηριστικά της οποίας θα συνεχίσουν να διατηρούνται.

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω, η Διεθνής Ένωση Γραφείων Αποκομμάτων Τύπου (FIBEP) αποφάσισε να διοργανώσει μια σειρά webinars προκειμένου τα μέλη της να είναι σε επαφή, τόσο κατά την τρέχουσα περίοδο, όσο και τους επόμενους μήνες. Η Clip News ήταν η πρώτη Ελληνική εταιρεία το 2002 που έγινε μέλος της FIBEP.

Με την πανδημία ακόμη παρούσα, οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους προκειμένου να χαράξουν τη στρατηγική τους για μια πιο ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό τους. Θέλουν το μήνυμά τους προσαρμοσμένο στην τρέχουσα κατάσταση. Στην προσπάθειά τους αυτή, ένα σημαντικό εργαλείο θα αποτελούσε η ανάλυση και διαχείριση της δημοσιότητας των ενεργειών τους και των βασικών ανταγωνιστών τους σε σχέση με τον κορωνοϊό, επεξεργασμένα από έμπειρους επαγγελματίες διασφαλίζοντας έτσι την απουσία κάθε έννοιας fake news. Η υπηρεσία «Top Level Covid-19 Report» της Clip News είναι απόλυτα προσανατολισμένη προς αυτό.

Επιπλέον, η μεταβλητότητα της εποχής θα έλεγε κανείς ότι αντανακλά την αναγκαιότητα για εταιρικά βήματα ως προς τη δημιουργία ενός πλάνου που θα αποφέρει μεν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά θα εστιάζει κυρίως στα μακροπρόθεσμα. Οι εταιρικές αποφάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν χτίσιμο εμπιστοσύνης και εδραίωσης του brand, που θα εκπορεύονται από τη δόμηση και ανάλυση δεδομένων που αφορούν τον ίδιο κλάδο, τον ανταγωνισμό και την αγορά εν γένει. Κάθε επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει ολοκληρωμένα αυτές κι όποιες άλλες ανάγκες προκύπτουν από τη λειτουργία της, μέσω του τμήματος Reporting & Analysis της Clip News.

Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η ανάγκη για στόχευση και παρακολούθηση του κοινωνικοοικονομικού παλμού τόσο σε παραδοσιακά Μέσα, όσο και στο διαδίκτυο και τα social media, κρίνεται ως κάτι παραπάνω από επιτακτική για το σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής μιας εταιρείας. Η εύρεση και ανάλυση δεδομένων μπορεί να προσφέρει πεδίο υλοποίησης ιδεών, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις θα στοχεύσουν απευθείας στην ενδυνάμωση της σχέσης τους με τον άνθρωπο, ο οποίος μπαίνει πλέον στο επίκεντρο με όλες τις ιδιότητές του κι όχι μόνο με αυτή του καταναλωτή.

Η Clip News διαβλέποντας πάντα τις εξελίξεις δημιουργεί τις ανάλογες υπηρεσίες προκειμένου να καλύψει με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες που προκύπτουν στην αγορά και έτσι να βοηθήσει ουσιαστικά στη διαμόρφωση επιχειρηματικών κινήσεων.