Υπηρεσίες Clip News - Reporting & Analysis

Το Clip News Portal παρέχει πληθώρα επιλογών στους συνδρομητές του, αφού μέσω αυτού μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αποδελτίωσης από όλα τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και πλήθος δυνατοτήτων για τη διαχείριση των πληροφοριών.

Έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά του την ευελιξία και τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη, το Clip News Portal προσφέρει:

 • Login με ξεχωριστά στοιχεία για πολλαπλούς χρήστες
 • Ελκυστικό interface ως προς τα χρώματα και τη διάταξη των επιλογών
 • Πλήρη πίνακα προβολής αποκομμάτων, με εμφάνιση μέρους των άρθρων (τίτλος, απόσπασμα), καθώς και ενέργειες που έγιναν
 • Μενού οργάνωσης σε μορφή λίστας για τις επιλογές των ρυθμίσεων, της διαχείρισης λογαριασμού, της βοήθειας και της αποσύνδεσης, δημιουργώντας έτσι περισσότερο χώρο διάδρασης
 • Ευρύ φάσμα τρόπων αναζήτησης σε κείμενα, τίτλους, ετικέτες και σχόλια
 • Δυνατότητα επιλογής αποκομμάτων για μαζικές ενέργειες απευθείας από checkboxes, αλλά και δυνατότητα ανοίγματος αυτών κατά τη διαλογή τους
 • Φίλτρα (π.χ. μέσο, ημερομηνία, λέξη-κλειδί, κ.ά.) για την περιήγηση στα αποκόμματα
 • Ενέργειες για πιο άμεση μαζική επεξεργασία (π.χ. προσθήκη/αφαίρεση ετικετών, αξιολογήσεων, αγαπημένων)
 • Δημιουργία κατηγοριών για ομαδοποίηση των αποκομμάτων
 • Δυνατότητα tagging (επισήμανση αποκομμάτων με ετικέτες)
 • Sentiment Analysis (κατηγοριοποίηση αποκομμάτων σε θετικό/αρνητικό/ουδέτερο)
 • Download σε διάφορα format (Word με ενεργά link, Word με εικόνες των αποκομμάτων, PDF, Excel, Xml)
 • Σημαντική ευελιξία στον ορισμό ενός alert για ενημέρωση 24/7. Οι ειδοποιήσεις μπορούν πλέον να περιλαμβάνουν κατηγορίες ή/και λέξεις-κλειδιά για ένα ή περισσότερα μέσα παρακολούθησης. Επιπλέον, ο προγραμματισμός γίνεται από τον χρήστη για οποιοδήποτε διάστημα επιθυμεί εντός του 24ωρου.

Επιπροσθέτως, το Clip News Portal σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αυτόματα report με γραφήματα και πίτες, με τα βασικά ποσοτικά στοιχεία της δημοσιότητας σας.

Το IT τμήμα της Clip News εργάζεται στα πεδία της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εμπλουτίζει διαρκώς με νέες έξυπνες επιλογές το Clip News Portal, με σκοπό την ακρίβεια και την εξοικονόμηση χρόνου, παρέχοντας στους συνδρομητές μια ουσιώδη και στοχευμένη ενημέρωση.