Στη σημερινή εποχή το διαδίκτυο και τα Social Media έχουν αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εκφράζουν τις επιθυμίες και τις απόψεις τους.  Το user generated content σε Social Media, Forums και Blogs αυξάνεται εκθετικά και επιβάλλει πλέον τη χρήση εργαλείων Web και Social Media Monitoring & Digital Listening. Η Clip News συνεργάζεται με τη Brandwatch, έναν από τους leaders του χώρου, ώστε κάθε χρήστης – brand να είναι σε θέση να απολαμβάνει τα οφέλη που προσφέρει η συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Οι δυνατότητες της Brandwatch

Η Brandwatch μέσω της χρήσης Α.Ι. δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων κι εμφάνισης των τάσεων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της πρόσβασης στη συγκεκριμένη πλατφόρμα παρέχονται:

Sentiment Analysis & Tagging: Κατηγοριοποίηση συναισθήματος (sentiment) για κάθε ξεχωριστή αναφορά, αλλά και κατηγοριοποίηση των αναφορών με βάση το περιεχόμενό τους (π.χ. ΕΚΕ, Προϊόντα, Σχόλιο Καταναλωτή κλπ). Να σημειωθεί ότι δίνεται η δυνατότητα αυτοματοποίησης για ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες, (π.χ. να οριστεί ότι η λέξη «αίσχος» θα μετατρέπει αυτόματα το sentiment σε αρνητικό).

Charts: Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω πλήθους διαγραμμάτων. Ενδεικτικά: διαγράμματα με βάση το Sentiment, τα Top Sites από τα οποία προέρχονται οι αναφορές, Benchmarking σε σχέση με τους ανταγωνιστές, Topics Cloud, History καθώς και custom charts στα οποία μπορούν να οριστούν παράμετροι και το αν τα data θα παρουσιάζονται ως γραμμές, στήλες, πίτες ή πίνακα.

Dashboards: Όλα τα διαγράμματα μπορούν να εμφανίζονται σε customized Dashboards. Οι χρήστες μπορούν να έχουν όσα dashboards επιθυμούν. Για παράδειγμα μπορούν να έχουν διαφορετικό dashboard με πολλά διαγράμματα για την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων και διαφορετικό dashboard με τις πιο βασικές πληροφορίες για τις στιγμές που χρειάζεται ένα γρήγορο συμπέρασμα -ελλείψει χρόνου.

Alerts: Επειδή δεν είναι εφικτό κάποιος να είναι συνδεμένος σε 24ωρη βάση στη πλατφόρμα, υπάρχει η υπηρεσία του email alerting. Έτσι, αν για κάποιο λόγο αυξηθεί απότομα ο όγκος των δεδομένων σας σε σχέση με το σύνηθες ή εντοπιστούν αναφορές που θα περιέχουν μέσα τους «σημαντικούς» ή «επικίνδυνους» όρους, υπάρχει άμεση ειδοποίηση του χρήστη με email ώστε να αντιμετωπιστεί όσο δυνατόν ταχύτερα μία πιθανή κρίση.

Όσα κερδίζει ο χρήστης

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της Brandwatch ο χρήστης – brand μπορεί να αποκομίσει ουσιαστικό κέρδος σε πολλαπλά επίπεδα. Ειδικότερα:

Έσοδα: Η κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των καταναλωτών στο διαδίκτυο μπορεί να τον κατατοπίσει σχετικά με το τι πρέπει να κάνει για να αυξήσει το κοινό της. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερους πελάτες, περισσότερες πωλήσεις και άρα περισσότερα έσοδα.

Εμπιστοσύνη πελατών: Η εμπιστοσύνη στο brand μπορεί να αποκτηθεί από τους πελάτες, εάν το brand εμπλακεί μαζί τους σε πιο προσωπικό επίπεδο, απαντήσει σε τυχόν ανησυχίες τους και βελτιωθεί με βάση τα σχόλια που παρέχονται μέσω των social media.

Brand Health/Reputation: Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη είναι η δυνατότητα παραγωγής αναλυτικών εκθέσεων σχετικά με την παρουσία του brand. Με την παρακολούθηση των social media, μπορούν να δημιουργηθούν reports με ευανάγνωστα/ευκαταφρόνητα πακέτα δεδομένων σχετικά με το περιεχόμενο των αναφορών το οποίο συσχετίζεται με το brand.

Ανάλυση/Σύγκριση ανταγωνιστών: Το social media monitoring μπορεί να δώσει στον χρήστη μια εικόνα για το πώς οι ανταγωνιστές του αποδίδουν. Η συγκριτική αξιολόγηση – δηλαδή η σύγκριση των επιδόσεων μιας επιχείρησής με ορισμένα σημεία αναφοράς – είναι ένας δημοφιλής και δυνητικά ισχυρός τρόπος συλλογής επιχειρηματικής γνώσης (actionable insights) που μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιωμένη απόδοση και αποτελέσματα.

“Your brand is what other people say about you when you are not in the room”

Γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, λοιπόν, ότι η χρήση τέτοιων εργαλείων παρακολούθησης, όπως η εξελιγμένης τεχνολογίας πλατφόρμα Brandwatch είναι απαραίτητη, ωφέλιμη και με ορατό αντίκτυπο. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Jeff Bezos, ιδρυτή και CEO της Amazon: “Your brand is what other people say about you when you are not in the room” που μπορεί εύκολα να συμπληρωθεί και με τη φράση “and that is why you should use a monitoring service”.