Οι υπηρεσίες Reporting και Analysis της Clip News

Οι υπηρεσίες Reporting και Analysis της Clip News

Όταν τα δεδομένα δημοσιότητας αυξάνονται, η ορθή αποτίμησή τους χρειάζεται την κατάλληλη δομή και τις σωστές παραμέτρους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των συνδρομητών μας. Για αυτό είναι απαραίτητες οι υπηρεσίες Reporting και Analysis της Clip News, οι οποίες καθοδηγούνται από τα δεδομένα (data-driven media intelligence) μέσα από μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων. (περισσότερα…)

Η Clip News στο “Grab-a-Bite” της FIBEP

Η Clip News στο “Grab-a-Bite” της FIBEP

Το πρώτο online event της Διεθνούς Ένωσης Γραφείων Αποκομμάτων Τύπου (FIBEP) για το 2021 πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου και η Clip News, που αποτελεί μέλος της Ένωσης από το 2002, δεν θα μπορούσε να λείπει. (περισσότερα…)