Υπηρεσίες Αποδελτίωσης Εντύπων,
  Social Media, Internet, Τηλεόρασης,
  Ραδιοφώνου και Διεθνών Mέσων
 
  Υπηρεσίες > Συχνές Ερωτήσεις > Αποδελτίωση


Τι είναι η αποδελτίωση τύπου;
Γιατί να μην ψάξω εγώ τα νέα που με ενδιαφέρουν;
Τι είδους πληροφορίες θα μπορούσατε να μου προσφέρετε;
Τι κόστος έχει η συνδρομή στην υπηρεσία της αποδελτίωσης τύπου;
Θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποια παραδείγματα σχετικά με τα θέματα και τις χρεώσεις;
Πώς θα λαμβάνω τις πληροφορίες που ζήτησα;
Τι είναι η ηλεκτρονική αποδελτίωση;
Σε τι μορφή μου παραδίδονται οι πληροφορίες μου;
Χρειάζεται εγκατάσταση κάποιου προγράμματος για να ανοίξω τις πληροφορίες μου;
Μπορώ να εκτυπώσω τις πληροφορίες που μου στέλνετε;
Τι ώρα μπορώ να παραλαμβάνω τις πληροφορίες που ζήτησα;
Τι γίνεται στην περίπτωση που το e-mail μου δεν είναι δυνατό να παραδοθεί;
Υπάρχει περίπτωση να λάβω κάποιον ηλεκτρονικό ιό από τα αρχεία που μου στέλνετε;
Για πόσο καιρό μπορώ να γίνω συνδρομητής στην υπηρεσία σας;

 


Ε: Τι είναι η αποδελτίωση τύπου;
Α: Η υπηρεσία της αποδελτίωσης τύπου σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε καθημερινά όλα τα νέα που σας ενδιαφέρουν από όλες τις έντυπες και ηλεκτρονικές Ελληνικές πηγές, καθώς και από 117 χώρες.(μενού)
Ε: Γιατί να μην ψάξω εγώ τα νέα που με ενδιαφέρουν;
Α:
Θα μπορούσατε να ψάξετε μόνοι σας για τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν, αλλά το υψηλό κόστος όλων των εντύπων, καθώς και ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να βρείτε τις πληροφορίες καθιστά κάτι τέτοιο μάλλον αδύνατο.(μενού)
Ε: Τι είδους πληροφορίες θα μπορούσατε να μου προσφέρετε;
Α: Μπορούμε να σας δίνουμε πληροφορίες για καθετί που σας ενδιαφέρει. Οι πληροφορίες θα μπορούσαν να αφορούν τον κλάδο που ασχολείται η εταιρία σας, οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά, αθλητικά νέα, διαγωνισμούς δημοσίου, κ.α.(μενού)
Ε: Τι κόστος έχει η συνδρομή στην υπηρεσία της αποδελτίωσης τύπου;
Α: Το κόστος εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε συνδρομητή. Συγκεκριμένα, το κόστος της συνδρομής εξαρτάται από τον όγκο των αποκομμάτων που θα βρεθούν για το θεματολόγιο που έχει επιλέξει ο πελάτης. Γενικά οι συνδρομές ξεκινάνε από 50EUR μηνιαίως. Σε κάθε περίπτωση, για να είναι χρήσιμη η αποδελτίωση, θα πρέπει οι πληροφορίες που ζητάτε να είναι συγκεκριμένες και ακριβώς αυτό που σας ενδιαφέρει. Δε θα είχε κανένα νόημα η αποδελτίωση αν θα θέλατε πληροφορίες γενικά για το αυτοκίνητο, χωρίς να ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο, αφού στην αγορά υπάρχει πλήθος περιοδικών με θέμα το αυτοκίνητο.(μενού)
Ε: Θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποια παραδείγματα σχετικά με τα θέματα και τις χρεώσεις;
Α:

Συνήθως οι συνδρομητές μας είναι εταιρίες. Κατά συνέπεια η αναζήτηση γίνεται με βάση το όνομα της εταιρίας, τον κλάδο που δραστηριοποιείταικαθώς και ονόματα των ανταγωνιστών της εταιρίας.

Πολλές φορές η αναζήτηση επίσης γίνεται και σε ονόματα της διοίκησης εφΆ όσον αυτά έχουν δημοσιότητα.(μενού)
Ε: Πώς θα λαμβάνω τις πληροφορίες που ζήτησα;
Α: Η αποστολή γίνεται άμεσα και ηλεκτρονικά. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι αποστολής της αποδελτίωσης, μέσω e-mail, web portal,FTP, RSS, Clip Manager.(μενού)
Ε: Τι είναι η ηλεκτρονική αποδελτίωση;
Α: Η ηλεκτρονική αποδελτίωση είναι η παροχή των πληροφοριών που σας ενδιαφέρουν σε ηλεκτρονική μορφή. Με αυτόν τον τρόπο καταργούνται τα μειονεκτήματα που δημιουργεί η φυσική απόσταση και η παράδοση των πληροφοριών σας γίνεται άμεσα και γρήγορα. Επίσης η διανομή και η εύρεση των πληροφοριών είναι εύχρηστη αφού όλες οι πληροφορίες βρίσκονται αποθηκευμένες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. (μενού)
E: Σε τι μορφή μου παραδίδονται οι πληροφορίες μου;
Α: Όλες οι πληροφορίες που ζητήσατε παραδίδονται σε ένα αρχείο εικόνας (Multipage) σε αρχεία .tif (κοινά αρχεία εικόνας που ανοίγουν με οποιοδήποτε Viewer) ή σε αρχεία .pdf (ανοίγουν με το Freeware πρόγραμμα Acrobat Reader). Αν και πρόκειται αρχεία εικόνας το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι ο όγκος που καταλαμβάνουν είναι ίσος με αντίστοιχα αρχεία κειμένου. Για μία μέση σελίδα Α4 το μέγεθος του αρχείου είναι περίπου 30kb. (μενού)
Ε: Χρειάζεται εγκατάσταση κάποιου προγράμματος για να ανοίξω τις πληροφορίες μου;
Α: ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Μπορείτε να ανοίξετε τις πληροφορίες σας με προγράμματα που ήδη υπάρχουν εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Π.χ. Αν χρησιμοποιείτε Windows θα βρείτε το προεγκατεστημένο πρόγραμμα εικόνων Imaging στο Έναρξη ( Start ) - Προγράμματα ( Program Files ) - Βοηθήματα ( Accessories ) - Imaging(μενού)
Ε: Μπορώ να εκτυπώσω τις πληροφορίες που μου στέλνετε;
Α: Βεβαίως με την ίδια λογική όπου θα τυπώνατε οποιοδήποτε άλλο αρχείο που βρίσκεται στον υπολογιστή σας.(μενού)
Ε: Τι ώρα μπορώ να παραλαμβάνω τις πληροφορίες που ζήτησα;
Α: Η αποδελτίωση ξεκινά στις 6 το πρωί και έχει ολοκληρωθεί έως τις 09:30 από όλες τις εφημερίδες. (μενού)
Ε: Τι γίνεται στην περίπτωση που το e-mail μου δεν είναι δυνατό να παραδοθεί;
Α: Το σύστημα αυτόματα ξαναστέλνει το e-mail ώσπου να είναι εφικτή η παράδοσή του. Σε περίπτωση που το πρόβλημα συνεχίζεται σας ειδοποιούμε τηλεφωνικά ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον λογαριασμό σας.(μενού)
Ε: Υπάρχει περίπτωση να λάβω κάποιον ηλεκτρονικό ιό από τα αρχεία που μου στέλνετε;
Α: Τα αρχεία σας εξετάζονται συνεχώς καθ' όλη την διάρκεια τις επεξεργασίας με ενημερωμένα Antivirus προγράμματα. Ενημερώνουμε καθημερινά τα προγράμματά μας ώστε να μην υπάρξει κανένα δυσάρεστο πρόβλημα.  (μενού)
E: Για πόσο καιρό μπορώ να γίνω συνδρομητής στην υπηρεσία σας;
Α: Το ελάχιστο όριο είναι ένας μήνας. Οι συνδρομές μας είναι συνήθως εξάμηνες ή ετήσιες. Στην ετήσια συνδρομή παρέχεται έκπτωση 10%.(μενού)

 
 
 
 

Κατασκευή ιστοσελίδων

Follow us: ClipNews Facebook  ClipNews Twitter  ClipNews Youtube  ClipNews Flickr  ClipNews Linkedin