Υπηρεσίες Αποδελτίωσης Εντύπων,
  Social Media, Internet, Τηλεόρασης,
  Ραδιοφώνου και Διεθνών Mέσων
 
  Η εταιρία
 
  Newsletter
Μηνιαίο newsletter με θέματα που αφορούν τα Μ.Μ.Ε. και τις υπηρεσίες μας.
 
  Το e-mail σας:
 
 
Εγγραφή
 
Διαγραφή
 
 
  Η εταιρία > Εταιρική Ευθύνη > Εταιρική Υπευθυνότητα


Η εταιρική υπευθυνότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για την Clip News. Ο αντίκτυπος της εταιρείας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον έχει καθοριστική σημασία στη χάραξη της εταιρικής μας πολιτικής.

 

Η Clip News εφαρμόζει πολιτικές και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ επίσης έχει υιοθετήσει πολιτικές υπευθυνότητας απέναντι στους εργαζόμενους, τους συνδρομητές και την κοινωνία. Στηρίζει και προωθεί περιβαλλοντικές δράσεις, κάνει χορηγίες σε φιλανθρωπικά και μη κερδοσκοπικά σωματεία, ενώ παρέχει συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση στο προσωπικό της.

 

Η εταιρεία έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένες δράσεις με τις οποίες αποδεικνύει την ευαισθησία της απέναντι στο εργασιακό δυναμικό της, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.


 
 
 
 

Κατασκευή ιστοσελίδων

Follow us: ClipNews Facebook  ClipNews Twitter  ClipNews Youtube  ClipNews Flickr  ClipNews Linkedin